02 Vochtwering door injectie

Vochtwering door injectie

  • Vormt een horizontale vochtbarrière in uw muur
  • Levenslange bescherming bij correcte uitvoering

Preventieve en herstellende behandeling van muren die onderhevig zijn aan opstijgend vocht.

TOEPASSINGEN

Bruikbaar in elke niet ingegraven muur in baksteen (hol of vol), steen, … De harsen verspreiden zich in de kern van de vochtige muur en bij contact met koozuurgas treedt er een spontane polymerisatie op waardoor een waterdichte horizontale barrière in de muur wordt gevormd. Ook bruikbaar in minder poreuze materialen die gevoegd zijn met mortels van sterke capillariteit om het opstijgend vocht te stoppen.

EIGENSCHAPPEN

  • Gebruiksklaar
  • In de muur vormen zich onoplosbare, waterafstotende harsen, die het opstijgend vocht blokkeren
  • Voorkomt de vorming van salpeter, blaasvorming en loskomen van pleister
  • Bruikbaar binnen en buiten

TECHNISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht :1,34
Ph :13 (alkalisch)
Droogtijd van de muur 6 à 12 maanden (afhankelijk van de vochtigheidsgraad)

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding
Alle aanwezige bepleisteringen die aangetast zijn door het vocht, verwijderen van de muur. Hierna kunnen de gaten in de muur geboord worden. Diameter van de boor = 12 mm
De gaten boren in de verticale voegen op een afstand van 6 à 7 cm van grondniveau op 1 horizontale lijn met een tussenafstand van 15 à 20 cm tussen 2 boorgaten. De boorgaten worden in een hoek van 10 à 15° (naar beneden gericht) geboord en tot op 2/3 van de dikte van de muur.
De in de muur gestoken pijpen fixeren in de muur met Rubson Super-Dicht of met een mengsel van compactuna + cement.

Verwerking:
Het is sterk aangeraden een bril en handschoenen te dragen tijdens de verwerking. Bij aanraking met het product voldoende spoelen met helder water.
Via de trechters en de pijpjes wordt het product in de muur geïnjecteerd tot verzadiging van de muur. De muur is verzadigd als de vloeistof in de trechter niet meer “zakt”.
De gebruikte trechters en pijpjes kunnen verwijderd worden en opnieuw gebruikt worden voor de behandeling van een volgend muurgedeelte.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met overvloedig water.
Elk contact tussen de vloeistof Rubson Fluid Injection en vochtgevoelige ondergronden zoals bv. vloeren, plinten, parket … vermijden. De ontstane vlekken kunnen niet meer verwijderd worden.
Langdurig contact met metalen vermijden (corrosievorming).

VERBRUIK

De hoeveelheden variëren naargelang van de poreusheid en dikte van de muren.


  Gemiddeld verbruik naargelang van de dikte van de muur
  van 0,12 à 0,40m   : boren in één kant van de muur
  meer dan 0,40m : boren in beide kanten van de muur
Dikte van de muur Aangegeven, te impregneren hoeveelheid van  "Fluid Injection" per strekkende meter
    Bakstenen muren  
  12 cm
  24 cm
  35 cm
  60 cm
  2l
  3l
  6l
  8l
 

Bij zeer gevoelige en absorberende ondergronden (kalkstenen, pleisterspecie,...) kan het verbruik 2 tot 3 maal hoger liggen dan aangegeven.

GEREEDSCHAP

Boormachine
Pijpjes + trechters

VERPAKKINGEN

  • Jerrycan van 5 liter
  • Jerrycan van 20 liter
  • Impregneerbenodigdheden: kit van 6 trechters en 6 pijpjes

KLEUR

Blauwachtig transparant, kleurloos na droging

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende verpakking en vorstvrij bewaard.

TIP

Dikke muren (meer dan 40 cm dik) moeten zowel binnen als buiten grondig behandeld worden. De gaten moeten in dit geval trapsgewijs geboord worden.

Alle aanwezige muurbekledingen (bv. behang ...), die het verdampen van het vocht in de muur zouden kunnen verhinderen, moet verwijderd worden. Door de gevormde horizontale barrière stijgt het vocht niet meer op in de muur, het kan echter 6 à 12 maanden duren vooraleer het in de muur aanwezige vocht totaal verdampt is.
Het is aangeraden de muur tijdens de volledige droogperiode niet te herbepleisteren om de droging te vergemakkelijken. De nieuwe bepleistering mag niet lager komen dan de boorgaten of ook moet stoppen boven de boorgaten.