Privacyverklaring

Verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

Algemeen

Henkel Belgium N.V., respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.
Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.
Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.
Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, postbus 101 - B 1020 Brussel. Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan de gebruikers aan te bieden en om de goede werking en de veiligheid van deze website te garanderen. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:
Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.
Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.
Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

De mensen die de verzamelde gegevens ontvangen, zijn onder meer medewerkers van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere verbonden ondernemingen van Henkel, externe dienstverleners (bv. voor hosting en contentbeheer, marketingbureaus, andere externe dienstverleners indien dit noodzakelijk is voor de diensten die ze verlenen), overheidsdiensten bij de uitoefening van hun respectieve verplichtingen en bevoegdheden, zoals naar aanleiding van een officieel verzoek van hen, of indien dit nodig is om de rechten van Henkel vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en huidige of toekomstige overnemers van ondernemingen van Henkel in geval van een bedrijfstransactie zoals een verkoop, fusie of acquisitie.


Verdere verwerking van persoonsgegevens

Aanvraagtabel consument
U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.
De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.
Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.


Toestemming/intrekken van toestemming

Consumenten-/ Klantenrelatiebeheer (CRM)/ Online Communities
U hebt mogelijk toestemming gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd, de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten, uw gebruik van Henkel websites, in het kader van het beheer van de relatie klant-/consumenten met oog op het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieë.

U heeft mogelijk toestemming gegeven dat Henkel uw persoonsgegevens aan HighCo en / of Hashting doorstuurt voor de volgende doeleinden: :

  • Uitbetaling promoties.
  • U op regelmatige basis te contacteren voor andere promoties van Henkel Adhesives en dit gedurende een periode van 24 maanden vanaf datum van deelname eerste cashback

We zullen de gegevens opslaan zolang de toestemming geldig blijft, of zolang nodig in geval van eventuele wettelijke verplichte bewaring.
U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, door een mail te sturen naar info.diy@henkel.com. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.


Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologie

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser tijdelijk op de harde schijf van uw toestel opslaat en die nodig zijn om onze website te gebruiken. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, een willekeurig aangemaakt cijfer dat op uw toestel opgeslagen wordt. Sommige cookies vervallen op het einde van uw website-sessie, andere blijven langer op uw toestel staan.Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming.
Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website geplaatst worden en alleen door die website gelezen kunnen worden. Third-party cookies worden geplaatst door andere organisaties waarop we voor verscheidene diensten een beroep doen. Zo gebruiken we externe analysediensten die namens ons cookies plaatsen om ons te kunnen vertellen wat wel of niet bevalt op onze website. Verder kan de website die u bezoekt ingebedde inhoud bevatten, bijvoorbeeld van YouTube dat op zijn beurt eigen cookies kan plaatsen.
Een pixel is een transparante afbeelding van doorgaans niet meer dan 1-pixel x 1-pixel die op de website geplaatst wordt om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, browsertype, tijdstip van toegang of eerder geplaatste cookies om de content te personaliseren of het browsen efficiënter en makkelijker te maken. Pixels worden vaak gebruikt in combinatie met cookies aangezien pixels cookies genereren en beheren.
Als u hiervoor uw toestemming gegeven hebt, verzamelt de website gegevens in verband met het besturingssysteem van het apparaat, de browser, de taal, de geïnstalleerde fonts, het IP-adres, de plug-ins en andere informatie. Op die manier kan het apparaat opnieuw geïdentificeerd worden voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies en andere technologieën die door onze website gebruikt worden en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Daar kunt u ook op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.
Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en toestel. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.


Web Tracking

Google Analytics
Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S.) (‘Google’). Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, door u bezochte websites, en de datum en het uur van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen aan de aanbieder van de website. De cookie verzamelt ook gegevens over de interactie van de gebruikers met de reclameboodschappen (een reclametekst aanklikken of een videoadvertentie bekijken).
Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren en voor de retargeting en personalisering van reclameboodschappen. Met dit doel stellen de cookies die door Google op uw apparaat opgeslagen worden, u in staat om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van de ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt. Met dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens het afleveren van de reclameboodschap en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante reclameboodschappen te tonen waarvoor u belangstelling hebt.
Google (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen
We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS.
Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.
U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:
U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Analytics, dan kunt u op de volgende link klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser plug-in downloaden en installeren om het vergaren en gebruiken van gegevens door Google Analytics uit te schakelen (cookies en IP-adres).

Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.
Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).
Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.
Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:
U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.


Sociale media

De diensten voor het beheer van content op sociale media zoals cookies en plug-ins van verschillende socialemedianetwerken zijn ingebed in onze webpagina’s. De hiermee verbonden diensten worden door de respectieve ondernemingen (‘providers’) slechts verleend indien u hiermee ingestemd hebt. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen om onze content te zien en met uw vrienden en netwerken te delen. Deze providers zijn:

Facebook wordt uitgebaat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, V.S., en in de EU door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Voor een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt uitgebaat door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S. (‘Twitter’). Voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, V.S., en in de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Voor een overzicht van de plug-ins van YouTube, zie: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (‘Instagram’). Voor een overzicht van de plug-ins van Instagram en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, V.S., en in de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (‘LinkedIn’). Voor een overzicht van de plug-ins van LinkedIn en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#


Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze socialemediadiensten geïmplementeerd als ‘2-click buttons’. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke tools bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de socialemediadiensten activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende tools wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De socialemediatool verschaft de provider informatie over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browsergegevens en de datum en het uur van de serververzoeken. Wanneer u een van de socialemediafuncties gebruikt (bv. klikken op de knop ‘delen’ of een commentaar posten), wordt deze informatie door de browser ook rechtstreeks naar de provider doorgestuurd om bewaard te worden. Deze providers kunnen uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen doeleinden, voor analytics, marketing, het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw gebruikersaccount bij de betreffende provider), zelfs indien u niet ingelogd bent op uw socialemedia- account.

De providers verwerken de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.
Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door de providers.
Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Google: https://policies.google.com/privacy
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:
U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen door de instellingen van uw browser of uw socialemediaplatform aan te passen.


Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer
U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

  • Recht van rectificatie
  • Recht op wissing
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende gegevensbeschermingautoriteit
  • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar
In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om zich tegen een rechtsvordering te verdedigen.

Indien u ingestemd hebt met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken.
In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Delegate, dhr. Jan Sturtewagen, Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).